Πασχαλινό μήνυμα Κιλκισίου Εμμανούηλ: Από Βασιλείς της κτίσεως καταλήξαμε να τρώμε με τους χοίρους!

Loading...


Από Βασιλείς της κτίσεως που μας έθεσε ο Θεός με την δημιουργία μας, καταλήξαμε να τρώμε με τους χοίρους, αναφέρει μεταξύ άλλων στην πλήρη νοημάτων εγκύκλιό του για το Πάσχα ο Μητροπολίτης Κιλκισίου και Πολυανής κ. Εμμανούηλ. 

Ολόκληρη η εγκύκλιος αναφέρει: 

«Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός,
ουρανός τε και γη και τα καταχθόνια»
Τροπάριο Γ’ Ωδής Κανόνος της Αναστάσεως
Προς τον Ιερόν Κλήρον
και τον ευσεβή λαόν
της καθ΄ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

Αγαπητοί μου αδελφοί, τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, Χαίρετε εν Χριστώ αναστάντι,
Η χαρά που πλημμυρίζει τις καρδιές όλων μας, η Χαρά της Αναστάσεως του Χριστού μας, η χαρά της θεμελιώσεως της Ζωής της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας της Αγιωτάτης Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, της οποίας έχουμε την ευλογία να είμαστε μέλη και να χαιρόμεθα ιδιαιτέρως, ως τέκνα γνήσια και αδελφοί του Αναστάντος Χριστού, μας ευρίσκει στην ολοκλήρωσίν της, στο γεγονός της αποψινής βραδυάς.

Ο Ιερός Υμνογράφος του Κανόνος της Αναστάσεως περιγράφει αυτήν την χαράν, ως θείαν φωτοχυσίαν η οποία γεμίζει με Φως, με το Φως της Αναστάσεως, με το Φως που φωτίζει όχι μόνον τους ανθρώπους, όχι μόνον την φύσιν και την κτίσιν, όχι μόνον την δημιουργίαν, αλλά ακόμη και τον Άδην, ο οποίος τυφλώνεται και πικραίνεται και καταισχύνεται, διότι ο Χριστός μας συνανέστησε και συνήγειρε τους απ’ αιώνων κεκοιμημένους, αφού κατήλθε εν τοις κατωτάτοις της γης και τους εδίδαξε πάσαν την αλήθειαν.

Πόσω μάλλον εμείς αδελφοί μου, χαιρόμεθα και βιώνουμε την χαράν του φωτός του Αναστάντος Χριστού, του Φωτός της Αληθείας, που καταυγάζει το σκότος του ψεύδους του Φωτός της Αιωνιότητος, που δίνει δύναμιν να ξεπεράσουμε την προσωρινότητα και το ψεύδος της παρούσης ζωής, την οποία εμείς οι άνθρωποι μεταβάλαμε από ζωή χαράς, δικαιοσύνης, αγάπης, σε ζωή ψεύδους, μίσους, απάτης, φθόνου, αδικίας και θανάτου.

Από Βασιλείς της κτίσεως που μας έθεσε ο Θεός με την δημιουργία μας, καταλήξαμε να τρώμε με τους χοίρους, να εκμεταλλευόμαστε τους αδελφούς μας, να απειλή ο ένας τον άλλον με απαγωγές, τρομοκρατικές εκδηλώσεις, με σφαγές και με θάνατο.

 Καί ήλθε το Φως του κόσμου, ο Χριστός μας, και με την ζωή και την διδασκαλία του, το πάθος και κυρίως την Ανάστασή του, έδωσε το Φως Τού εις όλη την ανθρωπότητα «Γιά να ζήσει ο κόσμος» την αληθινή Ζωή που ελευθερώνει από τις μικρότητες, την φθήνεια και τον παλαιό άνθρωπο και να ενδυθούμε τον καινούργιο άνθρωπο, τον αναγεννημένο με την χάρη του Αναστημένου Χριστού μας.

Αδελφοί μου αγαπητοί, ζούμε καθημερινά την κρίση του κόσμου τούτου, και εν πολλοίς διακρίνουμε έναν φοβερό, ανά την υφήλιον, εγγύς και μακράν, διωγμόν, άμεσον και έμμεσον, φανερόν και κρυφόν, κατά της Αγίας μας Εκκλησίας. Απαγωγές, διωγμοί, φόνοι, θηριωδίες κατά των χριστιανών σε πολλά μέρη του κόσμου, προκαλούν μόνον θλίψη, πόνο και απογοήτευση.

Είθε αδελφοί μου, το Φως της Αναστάσεως, που πληροί, γεμίζει τα πάντα, να γεμίσει τις καρδιές όλων των ανθρώπων, στα πέρατα του κόσμου, ώστε όλοι μαζί, ενωμένοι, αγαπημένοι, μετανοημένοι για τα πάθη και τα λάθη μας, να ψάλλουμε και να ζούμε την μόνην αληθινήν χαράν, την Χαράν της Αναστάσεως.

«Χριστός Ανέστη».

Με ολόθερμες πατρικές αναστάσιμες ευχές.

Ο Μητροπολίτης και Πατέρας σας

† ο Πολυανής και Κιλκισίου Εμμανουήλ