Μητροπολίτης Κονίτσης Ανδρέας: Ντροπή για την απόφαση της Ελλάδας να περικόψει τις Συντάξεις των Βορειοηπειρωτών

Loading...


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής καί Κονίτσης κ. Ανδρέας, έκανε τίς ακόλουθες δηλώσεις :

«Διερωτήθηκα αρκετές φορές μήπως αυτοί πού εκάστοτε μάς κυβερνούν έχουν παραφρονήσει. Γιατί μόνον έτσι μπορεί νά εξηγηθή η απόφαση τής Ελληνικής Πολιτείας, σύμφωνα μέ τήν οποία γιά νά πάρη σύνταξη ένας Βορειοηπειρώτης πρέπει νά διαμένη μονίμως στήν Ελλάδα τουλάχιστον από εικοσαετίας !

Η απόφαση αυτήν είναι όχι μόνο εξωφρενική, αλλά αυτόχρημα αντεθνική.
Διότι υποχρεώνονται οι γέροντες Βορειοηπειρώτες, πού επέμεναν καί επιμένουν νά ζούν στήν ιδιαίτερη πατρίδα τους – ακόμη κι’ όταν εβίωναν τούς απάνθρωπους διωγμούς τού καθεστώτος τού αλήστου μνήμης κομμουνιστή δικτάτορα Ενβέρ Χότζα – νά εγκαταλείψουν τά σπίτια τους καί τούς τάφους τών πατέρων τους, καί νά έλθουν νά κατοικήσουν … μόνιμα στήν Ελλάδα.

Κι’ αυτό, πότε ; Όταν πλήθη Αλβανών κατακλύζουν τά χωριά τής Ελληνικής Βορειοηπειρωτικής Κοινότητος, καιροφυλακτώντας πότε θά αποκτήσουν τά σπίτια καί τά κτήματα τών Βορειοηπειρωτών, όταν θά φύγουν από τά πάτρια εδάφη μέ τήν προτροπή καί τίς … ευλογίες τής Ελληνικής Πατρίδος !

Τό είπα καί άλλοτε. Τό ξαναλέω καί τώρα. Τήν απαράδεκτη αυτή απόφαση τής Ελλάδος μόνο η λέξη ντροπή μπορεί νά τήν χαρακτηρίση. Είναι μιά απόφαση – δολοφόνος σέ βάρος τών Βορειοηπειρωτών αδελφών μας. Επί τέλους, άν η Ελλάδα γιά λόγους περιστολής τών δαπανών φοβάται πώς κάποιοι Βορειοηπειρώτες δέν δικαιούνται νά παίρνουν σύνταξη, έχει τόν τρόπο καί τούς μηχανισμούς νά τό εξακριβώση.

Τό νά περικόπτη, όμως τίς συντάξεις όλων τών Βορειοηπειρωτών μέ τό πρόσχημα τής οικονομίας είναι απαράδεκτο, είναι εξωφρενικό !

Κύριοι, προσέξτε ! Μέ τήν πλαδαρότητα τής εξωτερικής πολιτικής από τίς κατά καιρούς κυβερνήσεις, η Ελλάδα έχασε τήν μισή Κύπρο καί κινδυνεύει νά χάση καί τήν Ελληνικότατη Θράκη. Τώρα, μέ τήν τακτική γιά τίς συντάξεις κινδυνεύει νά χαθή η Βόρειος Ήπειρος καί νά δικαιωθή, δυστυχώς, ο Σαλί Μπερίσα, ο οποίος τήν θεωρεί, μαζί καί μέ άλλες περιοχές μέχρι καί τήν Πρέβεζα, ως τμήμα τής … «Μεγάλης Αλβανίας»… Αναθεωρήστε, λοιπόν, αυτή τήν απαράδεκτη απόφαση τό συντομώτερο δυνατόν. Γιατί οι καιροί τρέχουν καί οι εχθροί τής Ελλάδος καραδοκούν».