Μεσογαίας Νικόλαος: Το αγαθό της απόκτησης γνώσεως

Loading...


Του Σεβ. Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.Νικολάου
Τό αγαθό τής απόκτησης γνώσεως έχει κυριαρχήσει. Τά ποσοστά τών σπουδαγμένων έχουν αυξηθεί. Τό ίδιο τά Πανεπιστήμια, τά βιβλία, οι Ακαδημίες. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα: τό πρώτο ότι περισσεύει η φυσίωση καί τό αίσθημα τής αυταρκείας καί τό δεύτερο ότι πλεονάζει ο κίνδυνος νά ποδηγετούνται οι μάζες καί νά κατευθύνονται μέσα από συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς μηχανισμούς καί προγράμματα.

Τό σχολείο όμως δέν έχει πλέον τήν έννοια πού γνωρίζαμε. Από χώρος πού κατά κύριο λόγο ασκεί αγωγή, καλλιεργεί τή σοφία, εμβαθύνει στόν πολιτισμό, τόν συντηρεί καί παράγει νέον έχει εξελιχθεί σέ ένα μηχανισμό παραγωγής καί μετάδοσης πληροφοριών, πού μάλιστα λόγω τού όγκου τους μόνον μηχανές μπορούν νά τίς αποθηκεύσουν, αναλύσουν ή καί συνθέσουν.

Η γνώση επειδή απαιτεί κρίση, προσωπική μετοχή στή σύνθεση καί ελευθερία έχει εκφυλισθεί σέ δεξιότητα συλλογής επί μέρους πληροφοριών καί εξειδίκευσης στή χρήση εργαλείων πρόσβασης σέ αυτές. Η αναζήτηση πληροφοριώνστόν ωκεανό τού δια δικτύου ονομάζεται surfing, πού σημαίνει περπατώ πάνω στά κύματα, δηλαδή δένβουλιάζω στόν βυθό τής αλήθειας,επιπλέω στήν επιφάνεια, ακουμπάω τά επιφαινόμενά της.

Ο άνθρωπος ως πρός τίς δυνατότητες γίνεται αβαθής, ενώ διαθέτει απίστευτες γνώσεις• οι έξυπνοι πού όμως αδυνατούν εν τελώς νά διαχειρισθούν τήν καθημερινότητά τους περισσεύουν επικίνδυνα. Τά αποθέματα σοφίας έχουν πλέον εξαφανισθεί.