Μάνης Χρυσόστομος: Η αξία των Λατινικών

Loading...


Του Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ΄
Σχετικά με την αντικατάσταση των Λατινικών από την Κοινωνιολογία στο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θεωρούμε, εξ αντιθέτου, ότι η πρόταση αυτή φέρει ενώπιον μας την κρυμμένη αξία του μαθήματος της Λατινικής γλώσσας.

Τα Λατινικά έχουν μεγάλη αξία και σημασία. Δεν είναι ανούσια. Δεν είναι άχρηστα. Βοηθούν τα μέγιστα στη κατανόηση των συγχρόνων ευρωπαικών λέξεων και φράσεων έχουν δε εξαιρετική συμβολή στην ανάπτυξη της σκέψης, της φιλοσοφίας και της διανόησης. Είναι υλικό πολιτισμού.

Τα Λατινικά δημιουργούν σε βάθος χρόνου ποιοτική εκπαιδευτική ανύψωση. Εξαιρετικώς χρήσιμα είναι ιδίως στη φιλολογική , θεολογική και νομική επιστήμη.

Για παράδειγμα, είναι δυνατόν ένας νομικός να μη γνωρίζει τι σημαίνουν οι βασικές αρχές꞉ ln dubio pro reo, nullum crimen nulla poena, pacta sum servanda η άσκηση ποινικής δίωξης in rem , ένας θεολόγος τις φράσεις꞉ extra Ecclesiam nulla salus, totus Christus, communio sanctorum η consensus partum;

Κατ’ εξοχήν δε , ένας φιλόλογος συναντά πλείστες λατινικές εκφράσεις στην όλη φιλολογική του σταδιοδρομία, από το curriculum vitae και de facto μέχρι το a priori και sui generis. Μάλιστα ο Χριστιανισμός διηύρυνε τον ορίζοντα της γλώσσας των Λατίνων και υπήρξαν αξιόλογοι καρποί της λατινικής γραμματείας.

Άλλο βέβαια είναι το ζήτημα της μεθόδου διδασκαλίας, της αποστήθισης και της τεχνικής αύξησης των βάσεων του Α΄ Επιστημονικού πεδίου των Πανελληνίων εξετάσεων, το οποίο βάσιμα προβάλλεται και φυσικά δεν υπεισερχόμεθα σ’ αυτό ως αναρμόδιοι.

Εκείνο όμως, το οποίο θεωρούμε επάναγκες να υπογραμμίσουμε και να σκεφθούμε είναι το γεγομός ότι σε σχολεία στον ευρωπαικό και αμερικανικό χώρο αναζητούν τις αρχαίες γλώσσες και τις μελετούν σε βάθος, τόσο τα αρχαία ελληνικά όσο και τα λατινικά.

Όταν βέβαια η παιδεία τυγχάνει από τους πρώτιστους παράγοντες εξύψωσης ενός λαού, εμείς, κυρίως εμείς, ως Έλληνες, με τόση κλασική κληρονομιά , που σ’ αυτή στηρίχθηκε και η λατινική γλώσσα ασφαλώς και δεν επιτρέπεται να θέτουμε σε περιφρόνηση μία γλώσσα τόσο απαραίτητη για την κατανόηση της ιστορίας και της πολιτιστικής εξέλιξης των δυτικών κοινωνιών αλλά και της ολοκληρωμένης ανθρωπιστικής παιδείας.

Πάντα δε, θα ισχύει το꞉ “Κρείσσων γαρ σοφία, λίθων πολυτελών .„(Παροιμ. 8,11)tilegrafima.gr