Κιλκισίου Εμμανουήλ: «H εποχή μας αποκτά αγάπη και αλήθεια»

Loading...


Αγαπητοί μου αδελφοί,

τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.

Ο Χριστός μας για μία ακόμη φορά γεννάται και έρχεται μέσα σ’ έναν μεταβαλλόμενο κόσμο μέσα σε μία παλινωδούσα ταλαιπωρημένη ανθρωπότητα, που παρασυρμένη από το υλιστικό φρόνημα και την εγωπαθή της τάση, αποπροσανατολίστηκε από τους υψηλούς της στόχους και κατέληξε στην πλειονότητά της ως «ο άσωτος Υιός» να βόσκη χοίρους.

Αυτή η επαναλαμβανόμενη τάση του ανθρώπου να απομακρύνεται από την πηγή της ζωής, που είναι ο γεννηθείς, σταυρωθείς και Αναστάς Ιησούς Χριστός μας και να αγωνίζεται να λάβη την περιουσία του και να ζήση αυτονομημένα, ξεκωμένα από τον Θεό και Πατέρα μας, μόνο προβλήματα, θλίψη και πόνο επέφερε στο ανθρώπινο γένος.

Και εδώ φάνηκε και φαίνεται η άπειρη αγάπη του Θεού.

«Συγκαταβαίνων ο Σωτήρ, τω γένει των ανθρώπων..». Τότε και τώρα συγκατάβαση, ανείπωτη αγάπη, με την ελπίδα της επιστροφής του ανθρώπου στην φάτνη, στην ταπείνωση, στην αγάπη, στην σωτηρία.

Ο Θεός έγινε άνθρωπος, ήλθε σ’ εμάς, για να μας πάρη μαζί Του, να γεννηθούμε στο σπήλαιο της Βηθλεέμ και παίρνοντας το μέγιστο δώρο της Αγάπης Του, ν’ αγαπήσουμε ολόψυχα τον Θεόν και τον άνθρωπον, να ζήσουμε το μεγαλείο της Ενότητας, της Αγάπης, το μεγαλείο του Γεννηθέντος Χριστού, το μεγαλείο της ενώσεως Θεού και ανθρώπων και να πορευόμαστε μέσα από τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες, της εποχής μας, μέσα από την φτώχεια, την ανέχεια και την ανθρώπινη σκληρότητα, μέσα από τους πολέμους και τις εχθρότητες που εξυπηρετούν τον διαβολικό εγωισμό και τις μικρότητες συμφερόντων ορισμένων ανθρώπων, να οδηγηθούμε στο μεγαλείο και την αγιότητα της ανθρώπινης φύσεως που είναι πλασμένη για την ομορφιά και την τελειότητα του ουρανού.

Αδελφοί μου αγαπημένοι,

Έχει περάσει πολύ καιρός που οι άνθρωποι έδιναν σημασία στα λόγια η έκριναν επιπόλαια και βιαστικά τα λόγια και τα έργα των άλλων.

Η εποχή μας και το υγιές μέλλον αποκτούν αγάπη και αλήθεια.  Αποκτούν αυτό που έδωσε και δίδη η Γέννησις του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού μας, αυτό που χρειαζόμαστε όλοι οι άνθρωποι του κόσμου, όλη η ανθρωπότητα, αν θέλουμε να φύγωμε μόνιμα από την κρίση που μας μαστίζει όλους μας και ως πρόσωπα και ως κοινωνία.

Ο Χριστός γεννήθηκε και γεννάται για όλους μας και για τον καθένα ξεχωριστά.

Ας αξιοποιήσουμε επιτέλους αυτήν την διαχρονική ευκαιρία και να χαρούμε όλοι ψάλλοντας μ’ ένα στόμα μια καρδιά.

«Χριστός Γεννάται δοξάσατε

Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε»

Με πατρικές εόρτιες ευχές

Ο Πολυανής και Κιλκισίου

Εμμανουήλ