«Το τμήμα Ισλαμικών Σπουδών»

Loading...


Με αφορμή την συνέντευξη που έδωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρης, στην Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ την 25 Ιουλίου 2014, μεταξύ των άλλων αναφέρθηκε στη δημιουργία τμήματος Ισλαμικών σπουδών στο Α.Π.Θ.

Τού Ι. Θ. Χαίνη, Ομοτίμου

και είπε ότι έχει έλθει σε επικοινωνία με Καθηγητές της Θεολογικής Σχολής και κάποιοι από αυτούς συμφωνούν.

Επί πλέον είπε: Θέλει να προσελκύσει σπουδαστές από τον Αραβικό Κόσμο και να ανεβάσουμε το επίπεδο του Πανεπιστημίου !Κάμνω ένα πρώτο σχόλιο. Αν το επίπεδο ενός Πανεπιστημίου ανεβαίνει με τη λειτουργία τμήματος Ισλαμικών σπουδών και όχι με τις επιστημονικές γνώσεις και την έρευνα που προσφέρει στους σπουδαστές του, τολμώ να είπω, καλόν θα είναι το Πανεπιστήμιο να κλείσει!

Το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης είναι από τα διακεκριμένα Πανεπιστήμια της Ευρώπης και Αμερικής, με αξιολογότατους Καθηγητές – Ερευνητές οι οποίοι, προς τιμήν τους, προβάλλουν το Ίδρυμα Διεθνώς. Δεν έχει ανάγκη να προβληθεί, αν δημιουργηθεί τμήμα Ισλαμικών σπουδών.Ο κ. Δήμαρχος, πιθανόν, να σκέπτεται ως εξής: Γιατί έχουμε Θεολογικές Σχολές στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και να μη έχουμε και Τμήμα Ισλαμικών Σπουδών;

Η ίδρυση τον Θεολογικών Σπουδών στις ανωτέρω πόλεις επεβάλετο σύμφωνα με το Αρ. 3 παρ. 1 του Συντάγματος που λέγει: Η επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού.
Ομοίως, σύμφωνα με το Αρ. 16 παρ. 2 του Συντάγματος που λέγει: Η Παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει ως σκοπόν την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.

Η πολιτεία στηριζόμενη σε αυτές τις δύο θεμελιώδεις Διατάξεις του Συντάγματος ίδρυσε τις δύο Θεολογικές Σχολές, όπου έκαστη έχει και από δύο τμήματα Καθαράς Θεολογίας και της Κοινωνικής Θεολογίας (πρώην Ποιμαντικό). Η Πολιτεία δαπανά ετησίως σεβαστό ποσόν χρημάτων προκειμένου να υλοποιήσει τις προαναφερθείσες Δ/ξεις του Συν/τος και το κυριότερο σε Έλληνες πολίτες και όχι σε αλλοδαπούς, τους οποίους δεν καλύπτουν τα προαναφερθέντα Άρθρα του Συντάγματος. Διασταλτική ερμηνεία των ανωτέρω παραγράφων των Άρθρων του Συντάγματος δεν χωρεί, διότι προσκρούομεν στην έννοια του Δημοσίου Συμφέροντος, όπως το ορίζει μέσα στα όρια του Συντάγματος και των νόμων, η Βουλή και η Κυβέρνηση.

Κατά την άποψη του Καθηγητή Π.Δ. Δαγτόγλου βλ. «Γενικό Διοικητικό Δίκαιο» εκδ. Σάκκουλα σελ. 147 (325), το «δημόσιο συμφέρον, είναι μία έννοια που αποκτά πρακτική, χειροπιαστή σημασία μόνον με την συγκεκριμενοποίησή της». Από την εξέταση του θέματος σε βάθος η Ελληνική Κοινωνία δεν έχει απολύτως τίποτα να ωφεληθεί από ηθικής, πολιτιστικής, πνευματικής, οικονομικής πλευράς από την δημιουργία τμήματος ισλαμικών σπουδών, απεναντίας θα έχει μία σημαντική ετήσια οικονομική επιβάρυνση.

Το Αρθ. 1.6 παρ. 5 του Συντάγματος αναφέρει για την πλήρη αυτοδιοίκηση των Α.Ε.Ι. της χώρας. Η ίδια παράγραφος λέγει ότι: «Τα ιδρύματα αυτά τελούν υπό τη εποπτεία του Κράτους». Αυτό συνεπάγεται ότι η ίδρυση Σχολών Τμημάτων δεν θα είναι αυθαίρετη αλλά υπάρχουν πολλές διαδικασίες που θα ακολουθηθούν: Τμήμα – Σχολή – Πρυτανικό Συμβούλιο – Σύγκλητος και τέλος η έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο με πρόταση του Υπ. Παιδείας και σε όλα αυτά οι αποφάσεις θα είναι πλήρως αιτιολογημένες. Τέλος, αν ο κ. Μπουτάρης θεωρεί ότι είναι εύκολα, να ξεκινήσει μία τέτοια διαδικασία για Ισλαμικές σπουδές, που απεύχομαι, θα το δείξει το μέλλον. Η Θεσσαλονίκη ποτέ δεν θα γίνει Διεθνές Κέντρο Ισλαμικών Σπουδών, αρκετά έχουμε δεινοπαθήσει από τους Ισλαμιστές.Ετικέτες