Ο Μητροπολίτης Χίου απαγορεύει στους κληρικούς της περιφέρειάς του εμπλοκή στις εκλογές

Loading...


Σε αντίθεση με άλλους Ιεράρχες όπως για παράδειγμα ο Μητροπολίτης Μεσογαίας, ο οποίος έδωσε γραμμή στο ποίμνιό του τι να ψηφίσει στις επερχόμενες εκλογές, ο Μητροπολίτης Χίου Μάρκος καλεί το…ρασο της περιφέρειάς του να απέχει από οποιαδήποτε εμπλοκή. 

Συγκεκριμένα σε σχετική εγκύκλιό του αναφέρει: 

Π ρ ο ς
τον Ιερόν Κλήρον
της καθ’ ημάς Ι. Μητροπόλεως.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ως τυγχάνει γνωστόν εις υμάς η Εκκλησία είναι Σώμα Χριστού απευθυνομένη προς «πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον». Ο Θείος Αυτής Δομήτωρ Κύριος και Θεός και Σωτήρ ημών Ιησούς Χριστός κατά την Αρχιερατικήν προσευχήν Του ητήσατο παρά του Θεού Πατρός «ίνα πάντες (οι μαθηταί Του και οι πιστεύοντες εις Αυτόν) εν ώσιν» καθώς και τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Την θεοφιλεστάτην αυτήν ενότητα η Εκκλησία αγωνίζεται να τηρή απαρασάλευτον δίχα διακρίσεων ή κατακερματισμών.

Όθεν, συνωδά τοις εν τοις ύπερθεν διαλαμβανομένοις και εν συνεχεία του υπ’ αριθ. 316/142/7-2-2014 ημετέρου Εγκυκλίου Σημειώματος απαγορεύομεν αυστηρώς οιανδήποτε και οιασδήποτε μορφής ανάμειξιν του ευλαβούς Κλήρου της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κατά τας επικειμένας εκλογάς, είτε ως επιδοκιμασίαν είτε ως αποδοκιμασίαν, δεδομένου ότι αυτά τυγχάνουν αλλότρια της διακονίας του Ορθοδόξου Κληρικού, αγρυπνούντος υπέρ της σωτηρίας ψυχών, «υπέρ ων Χριστός απέθανεν».

+ Ο Χίου, Ψαρών και Οινουσσών ΜάρκοςΕτικέτες