Σμύρνης Βαρθολομαίος στο ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: «Ας ποιήσωμεν το θέλημα του Πατρός διά να έχουμε ειρήνη»

Loading...


του Γιώργου Νταλιάρη
Στην μαρτυρική πόλη της Σμύρνης, όπου τα χώματα θα θυμίζουν πάντοτε την Μητέρα Πατρίδα και τους μάρτυρες που έδωσαν τη ζωή τους για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία, με απόφαση της Αγίας και Μεγάλης Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Μητροπολίτης Βαρθολομαίος έχει αναλάβει ένα ιστορικό καθήκον.

Στη Σμύρνη, που δε θα σβηστεί ποτέ από τις μνήμες των απανταχού Ελλήνων, η φλόγα της Ορθοδοξίας καίει πιο δυνατά και σκορπίζει ελπίδα. Συνεχιστής αυτής της ιστορικής διαδρομής είναι ο Μητροπολίτης Βαρθολομαίος που μέσα από το ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, καταθέτει τις σκέψεις του για το φετινό Πάσχα, στέλνει μήνυμα σε όλους τους Ελληνες και κάνει ειδική αναφορά στους Σμυρναίους που ζουν ανά τον κόσμο, τονίζοντας την ανάγκη για ειρήνη και αγάπη, σε μια ταραγμένη περίοδο.

Αναλυτικά το μήνυμα του Σεβασμιωτάτου:

Ο τάφος του Κυρίου πηγάζει αεννάως φως, τον φωτισμό εκείνο που μας αποκαλύπτει όλη την αλήθεια: περί του ανθρώπου, περί της δημιουργίας, περί της παρούσης και της μελλούσης αιωνίου ζωής.

Αυτός ο τάφος μας υπενθυμίζει την επανεύρεσί μας σε μία αιώνια κοινωνία εν Χριστώ, την οποία απολαμβάνουν όλα τα από αιώνων τέκνα της Σμύρνης, που έμειναν πιστά στον Αναστάντα Κύριο άχρι θανάτου. Το σώμα που έπλασε ο Θεός, εν τέλει ανίσταται. Το σώμα, το οποίο εναπετέθη νεκρό στην γη ή εκάη ή ερρίφθη μέσα στην θάλασσα και έγινε βορά των ψαριών ή είχεν οποιανδήποτε άλλη τύχη, θα αναστηθή αφθαρτοποιημένο. Αυτό προσδοκώμεν όλοι, οι οποίοι λυτρωνόμεθα από την φθορά, δωρεάν με την Ανάστασι του Κυρίου μας.

Αυτήν την Ανάστασι ζούμε και ημείς σήμερα στην Σμύρνη και ευχόμεθα να ζούν τα απανταχού στην Ελλάδα και στην οικουμένη τέκνα της Σμύρνης, οι απόγονοι των από αιώνων Σμυρναίων, των απ’ αιώνων μαρτύρων της Ιωνικής γης, οι οποίοι ενώνονται σήμερα σαν ένας άνθρωπος υπό το φως που εξέρχεται από τον Ζωοδόχο και Πανάγιο Τάφο του Χριστού και ποιεί τα πάντα καινά και κάνει να λησμονούνται όλα τα λυπηρά, όλες οι αδικίες, όλα τα βάσανα, όλα τα μαρτύρια, και τα μεταβάλλει σε ζωή και περισσόν ζωής, ζωή μέσα στο φως του αναστημένου Κυρίου.

Η σημερινή ημέρα διαλαλεί στα πέρατα της οικουμένης ότι ο Χριστός για χάρη μας εσταυρώθη, ετάφη και ανέστη και η Ανάστασίς Του, αντί του χωρισμού από τον Θεό και της διάσπασης της ανθρωπίνης φύσεως, στην οποία ωδηγήθημεν με την πτώση μας, παρέχει έναν άλλο θάνατο, ζωοποιόν, αυτόν που μας οδηγεί στην αιώνια μέθεξη μαζί Του.
Και διαλαλεί περίτρανα ο δωρεοδότης Κύριος: «Ειρήνην αφίημι υμίν, ειρήνην την εμήν δίδωμι υμίν· ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδωμι υμίν. Μη ταρασσέσθω υμών η καρδία μηδέ δειλιάτω» (Ιωάν. 14, 27). Μας δίδει την ειρήνην και καταλλαγήν· μετά του Θεού, από τον Οποίον απεμακρύνθημεν διά της αμαρτίας· αλλά και με την εικόνα του Θεού, τον συνάνθρωπον, τον πλησίον, από τον οποίον εχωρίσθημεν, επίσης, ένεκα της αμαρτίας και της εφέσεώς μας προς την αμαρτίαν. Μας δίδει ο Κύριος την ειρήνην, την πάντα νούν υπερέχουσαν, η οποία τόσον πολύ λείπει εις τας ημέρας μας! Ας προσπαθήσουμε να αποδείξουμε στους εαυτούς μας πρώτον, και μετά στον κόσμον όλον, ότι είμεθα μαθηταί Εκείνου, έχοντας αγάπην προς αλλήλους και ειρήνην. Ας ποιήσωμεν το θέλημα του Πατρός διά να έχουμε ειρήνη στις καρδιές μας, με τον πλησίον, με τον κόσμον άπαντα, στο μέτρο της ευθύνης που αναλογεί στον καθένα μας.

Με τις σκέψεις αυτές, ευχόμεθα σε όλους τους απανταχού της οικουμένης Σμυρναίους και σε όλους τους αγαπητούς αναγνώστας της εγκρίτου εκκλησιαστικής ιστοσελίδος «ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» πλούσιον τον πνευματικόν αμητόν των αγίων και φωτοπαρόχων και λαμπροφόρων αυτών ημερών της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
Χριστός ανέστη! Αληθώς ανέστη!tilegrafima.gr