Συσκευές παρεμβολών στην Καπέλα Σιξτίνα

Loading...


Σε αποκλεισμό από τον υπόλοιπο κόσμο βρίσκεται το Βατικανό από σήμερα με συσκευές παρεμβολών να είναι τοποθετημένες σε ειδικά σημεία της επικράτειας του παπικού κράτους έτσι ώστε τα μέλη του Κονκλάβιου να μην έχουν καμία επαφή με τον εξωτερικό κόσμο καθώς θα αποφασίζουν για το όνομα του νέου Πάπα.

Οι συσκευές παρεμβολών θα είναι τοποθετημένες στην Καπελα Σιξτίνα, μέσα στο ίδιο το Βατικανό και στους ξενώνες της Santa Marta όπου οι Καρδινάλιοι θα φιλοξενούνται. Οι συσκευές αυτές πρόκειται να απαγορεύσουν την χρήση οποιαδήποτε ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας, όπως κινητά τηλέφωνα και διαδίκτυο, έτσι ώστε κανένας από τους 115 Καρδινάλιους που μετέχουν της διαδικασίας – που ξεκινά αύριο- να μην είναι σε θέση να επικοινωνήσει με κανένα εκτός Βατικανού.

Επίσης τα μέτρα ασφαλείας θα επεκταθούν και στην οποιαδήποτε περίπτωση χρήσης κρυφών μικροφώνων τα οποία θα μπορούσαν να καταγράψουν συνομιλίες κατά τη συνεδρίασης μέσα στην Καπέλα Σιξτίνα.