Το 2015 αι πρώται «επισκοπίναι» των Αγγλικανών!

Loading...


Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ γυναικών επισκόπων είναι πλέον γεγονός στην λεγόμενη Αγγλικανική «εκκλησία». «Η Αγγλικανική Εκκλησία ενέκρινε και τυπικά τη χειροτόνηση γυναικών επισκόπων, μεταρρύθμιση η οποία θεωρείται ιστορικής σημασίας.

    Η τροποποίηση των εκκλησιαστικών κανόνων εγκρίθηκε με ανάταση χειρών κατά τη Γενική Σύνοδο της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Οι πρώτες γυναίκες επίσκοποι αναμένε- ται να χειροτονηθούν μέσα στο 2015. Οι πρώτες γυ-ναίκες ιερείς είχαν χειροτονηθεί το 1994, αλλά μέχρι σήμερα δεν ήταν σε θέση να αναλάβουν ανώτερους ρόλους. […] Τον περασμένο Ιούλιο η Γενική Σύνοδος της Αγγλικανικής Εκκλησίας είχε εγκρίνει το σχέδιο που άναβε το πράσινο φως στις γυναίκες επισκόπους. Γιά την έγκριση της πρότασης απαι- τείτο πλειοψηφία των δύο τρίτων και στα τρία σώματα – Επισκόπους, Κληρικούς και Λαικούς – της Γενικής Συνόδου, που αριθμεί συνολικά 467 μέλη. […]

   Στην Ιρλανδία, την Ουαλία και τη Σκωτία επιτρέπεται ήδη να χειροτονούνται γυναίκες επίσκοποι» (Ιστολ. Τα Νέα)! Αυτή είναι η έτερη «αδελφή εκκλησία» της Ορθοδοξίας, κατά τους οικουμενιστές, απόλυτα πα- ρηκμασμένη, και δυστυχώς αποχριστιανισμένη!
   Μετά την δημόσια εκδήλωση αμφιβολίας, για την ύπαρξη του Θεού, του «πριμάτου» της Αγγλικανικής «εκκλησίας», ήρθε και η θεσμοθέτηση της «επισκοποίησης» των γυναικών! Απτά δείγματα ότι ο Αγγλικανισμός έχει πάρει «οριστικό διαζύγιο» από τον Χριστιανισμό!Ετικέτες