Οι τρεις φίλες και το τηλεφώνημα

Loading...


του Γέροντα Αμβροσίου

Τον Ιούλιο του 1997 πήγαν στο Μοναστήρι τρεις φίλες, χωρίς να έχουν τηλεφωνήσει προηγουμένως. Κατέβηκαν στον ναό, προσκύνησαν την Παναγία κι έπειτα κάθισαν να περιμένουν τον Γέροντα. 

Σε λίγο αυτός τις πλησίασε και η πρώτη του κουβέντα ήταν:

Πως ήλθατε χωρίς να ειδοποιήσετε; Έτσι είσαστε στη ζωή σας, χωρίς πρόγραμμα, έτσι ήλθατε κι εδώ. Στη ζωή σας δεν βάζετε κανένα στόχο. Έπρεπε να είχατε τηλεφωνήσει προηγουμένως, να σας περιμένω.

Αλλά δεν έμεινε στην επίπληξη. Μετά τους αποκάλυψε στοιχεία από την προσωπική τους ζωή κι έπειτα τους έδωσε συμβουλές πως να ξεπεράσουν διάφορα εμπόδια που ορθώνονται μπροστά τους.

Έτσι, με την πρώτη επίσκεψη πέτυχε τον πραγματικό στόχο: να τις προβληματίσει για την ουσία της ζωής, ώστε να αναρωτηθούν από μόνες τους τι άλλο πέρα απ’ τα συνηθισμένα μπορεί να συμβαίνει με τον συγκεκριμένο άνθρωπο -ή με άλλους όπως αυτός- και να οδηγηθούν στη σωτηρία.

Πηγή: Ι.Μ. Δαδίου «Παναγία η Γαυριώτισσα» Ετικέτες

tilegrafima.gr