Η ζωή του γέροντα Παϊσιου μέσα από εικόνες…

Loading...


Η ζωή του φωτισμένου ασκητή Παϊσιου, από παιδί μέχρι και λίγο πριν την κοίμησή του, σε μοναδικές εικόνες.

Δείτε το φωτογραφικό υλικό…

alt
Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994) 

 

alt
Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994), σε ηλικία πέντε ετών στην αγκαλιά των γονέων του Προδρόμου και Ευλαμπίας

 

alt
Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994), ως στρατιώτης    

 

alt
Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994), ως στρατιώτης στο νοσοκομείο

 

alt
Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994), μετά την κουρά του στη μονή Φιλοθέου, 1957

 

alt
Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994), μετά την κουρά του στη μονή Φιλοθέου, 1957

 

alt
Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994), ως νέος μοναχός

 

alt
Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994), ως νέος μοναχός

 

alt
Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994), στη μονή Στομίου Κόνιτσας

 

alt
Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994), στο ασκητήριό του στη μονή Σινά, 1962/3

 

alt
Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994), εργαζόμενος ως ξυλουργός στη συντήρηση των εικόνων της μονής Σινά, 1962/3

 

alt
Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994)

 

alt
Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994)

 

alt
Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994) 

 

alt
Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994) 

 

alt
Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994), στην Παναγούδα, 1983

 

alt
Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994)     

 

alt
Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994)

 

alt
Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994)

 

alt
Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994)

 

alt  
Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994) (Φωτογραφία: Γιώργος Χριστοφορίδης)

 

alt
Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994)

 

alt
Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994)

 

alt
Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994)

 

alt
Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994) με τον καθηγητή Γεώργιο Μαντζαρίδη

 

alt
Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994)