Το Άγιον Όρος και η υπακοή στον Πατριάρχη

Γιώργος Θεοχάρης
Loading...


: Πρόσφατα στην ιστοσελίδα του «Έθνους» δημοσιεύτηκαν δύο άρθρα, με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Άγιον Όρος στις 19 Οκτωβρίου.

Του Γιώργου Θεοχάρη

Στα άρθρα αυτά γίνεται διδασκαλία προς τους Αγιορείτες για απόλυτη υπακοή στον Πατριάρχη «ως επίσκοπο του Αγίου Όρους», με διάφορες ανιστόρητες και αθεολόγητες απόψεις, οι οποίες, λόγω του πλήθους των σφαλμάτων και της άγνοιας της αγιορειτικής πραγματικότητας και παράδοσης που δείχνουν, δεν είναι δυνατόν να σχολιαστούν στο πλαίσιο ενός απλού άρθρου.

Εμείς απλά να πούμε ότι εάν οι απόψεις αυτές είχαν εφαρμοστεί στο Άγιον Όρος, απλούστατα σήμερα δεν θα υπήρχε Άγιον Όρος.

Ισχυρίζεται η αρθρογράφος ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι «επίσκοπος της Αθωνικής Χερσονήσου με απόλυτη πνευματική και διοικητική δικαιοδοσία, όπως προβλέπεται για κάθε μητροπολίτη ο οποίος ποιμαίνει έστω και την πιο μικρή επαρχία… Η ερμηνεία που δίνεται στην άσκηση μόνο ανώτατης πνευματικής εποπτείας είναι, κατά την άποψή μας, παντελώς λανθασμένη. Η δικαιοδοσία του επισκόπου είναι μία και μοναδική: πνευματική και διοικητική.».

Έχει ακούσει ποτέ τί είναι ο Καταστατικός Χάρτης του Αγίου Όρους; Γνωρίζει την ύπαρξή του; Τον διάβασε ποτέ; Εάν δεν τον ξέρει, μπορεί εύκολα να τον βρει στο διαδίκτυο.

Γνωρίζει ποιος επικύρωσε τον Καταστατικό Χάρτη που ψήφισε η Έκτακτη Διπλή Σύναξη των 20 Ιερών Μονών το 1924; Δεν ήταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο; Πώς είναι δυνατόν το Οικουμενικό Πατριαρχείο να έχει επικυρώσει τον Καταστατικό και σήμερα να θέλει να τον καταλύσει;

Τί λέει μέσα ο Καταστατικός Χάρτης για την δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου;

«Άρθρον 5: Πᾶσαι αἱ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει μοναὶ ὡς Πατριαρχικαὶ καὶ Σταυροπηγιακαὶ ὑπάγονται ὑπὸ τὴν πνευματικὴν δικαιοδοσίαν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας…. Άρθρον 9. Αἱ ἱεραὶ μοναὶ εἰσὶν αὐτοδιοίκητοι, διοικοῦνται δὲ συμφώνως τῷ ἐσωτερικῷ αὐτῶν κανονισμώ, τὸν ὁποῖον ψηφίζουν αὗται καὶ ἐγκρίνει ἡ Ἱερὰ Κοινότης, ἥτις καὶ ἀσκεῖ τὴν ἐποπτείαν ἐπὶ τῆς τηρήσεως καὶ ὁμαλῆς λειτουργίας αὐτοῦ, μὴ δυναμένου ν᾿ ἀντεικειται εἰς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ Χάρτου. Ἄρθρον 10. Πᾶσα ἀπόφασις τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, λαμβανομένη ἐν τῇ ἀρμοδιότητι αὐτῆς, τῇ ὁριζομένῃ ἐν τῷ παρόντι Καταστατικῷ Χάρτῃ, εἶναι σεβαστὴ καὶ ὑποχρεωτικὴ διὰ τῆς ἱερὰς μονάς.».

Γράφει πάλι η συγκεκριμένη αρθρογράφος:

«Άλλωστε, αν είχε μόνον ανώτατη εποπτεία, δεν θα μπορούσε να απαγορεύει να εγκαταβιώσουν στο Άγιον Όρος αλλοδαποί τους οποίους για πνευματικούς λόγους δεν εγκρίνει εκείνος!».

Ως προς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία δοκιμής ή κουράς Αγιορείτη μοναχού, ο Καταστατικός Χάρτης Αγίου Όρους, αλλά και ολόκληρη η χιλιετής αγιορειτική παράδοση, δεν προβαίνει σε καμία διαφοροποίηση μεταξύ ημεδαπών ή αλλοδαπών. Ισχύουν τα ίδια και στις δύο περιπτώσεις.

Για την εισδοχή και εγκαταβίωση ενός δοκίμου σε Μονή του Αγίου Όρους, απαιτείται απλώς απόφαση της Συνάξεως της Μονής.

Οι δεκάδες των αλλοδαπών (μη Ελλήνων) αγίων (άγιος Γαβριήλ ο Ίβηρ, άγιος Αντώνιος του Κιέβου, άγιος Ιλαρίων ο Γεωργιανός, όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, παπα-Τύχων ο Ρώσος της Καψάλας ο Γέροντας του Οσίου Παϊσίου, Δημάς ο Ρώσος γέροντας που μετέδωσε το χάρισμα στον όσιο Πορφύριο), που διά μέσου των αιώνων μπήκαν στο Άγιον Όρος και αγίασαν με την άσκηση ή ακόμη κάποιοι και με το μαρτύριο (οσιομάρτυς Θεωνάς), χωρίς καμία άδεια από κανέναν, παρά μόνον επειδή τους δέχθηκε το ίδιο το Άγιον Όρος σε αυτό, το επιβαιώνουν απόλυτα.

Ευτυχώς η Παναγία δεν περίμενε την άδεια κάποιου επισκόπου για να τους δεχθεί στο Περιβόλι Της.

Τέλος να κλείσουμε με μία ακόμη επισήμανση.

Το Άγιον Όρος έχει επιλέξει να μείνει μακριά από το Ουκρανικό πρόβλημα.

Οι πατέρες στο Άγιον Όρος γνωρίζουν καλά ότι τα σχίσματα γίνονται εύκολα, αλλά πολύ δύσκολα θεραπεύονται.

Και δεν θέλουν να προσθέσουν νέο ζηλωτικό στο Άγιον Όρος, ενώ ακόμη τα τραύματα από το παλαιό δεν έχουν επουλωθεί.

Και ακριβώς επειδή αγαπούν τον Πατριάρχη, θέλουν να τον προστατεύσουν.tilegrafima.gr