Άρον-άρον διάψευσον το ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΗΜΑ! Έβγαλε ανακοίνωση η επιτροπή μετά το σάλο!

Loading...


«‘Έκστηθι φρίττων ουρανέ, και σαλευθήτωσαν τα θεμέλια της γης» ….

Λίγες μέρες πριν από το Ωσαννά η Ειδική Επιτροπή για την Πανορθόδοξη επιλέγει να «σταυρώσει» το ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΗΜΑ γιατί έκανε το… σφάλμα να δημοσιεύσει δημοσιογραφικές πληροφορίες. «Όσα εδημοσιεύθησαν περί δήθεν αποδοχής θέσεων αντιθέτων προς την διδασκαλίαν της Εκκλησίας είναι απολύτως ανακριβή και ανυπόστατα» αναφέρει στην ολιγόλογη ανακοίνωσή της η Επιτροπή. Είναι ξεκάθαρος ο κόπος που καταβάλλουν «κοτζαμπάσηδες» και «Φαναριώτες» του εκκλησιαστικού κατεστημένου να απαξιώσουν τη αμιγώς δημοσιογραφικη΄εργασία του ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ αλλά «Εστι δίκης οφθαλμός ος τα πανθʼορά». 

Ο χρόνος που είναι μεγάλος κριτής θα αποδείξει ποιος λέει την αλήθεια και ποιός κρύβεται. Σε κα΄θε περίπτωση το ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΗΜΑ σεβόμενο τις Άγιες μέρες που έρχονται δε θα δώσει συνέχεια και βεβαίως για λόγους δεοντολογίας δημοσιεύει και την ανακοίνωση της επιτροπής. 

Διαβάστε την ανακοίνωση: 

Η Ειδική Διορθόδοξος Επιτροπή, η συγκροτηθείσα κατόπιν αποφάσεως της Συνάξεως των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών τον Μάρτιον του 2014, προκειμένου κατ᾽ εντολήν αυτής να αναθεωρήση τα συνταχθέντα και εγκριθέντα κείμενα υπό της Γ´ Προσυνοδικής Διασκέψεως (Γενεύη 1986) και προσέτι να επιμεληθή των κειμένων υπό της Β´ Προσυνοδικής (Γενεύη 1982), ωλοκλήρωσεν εις τρεις συνεχείς συνελεύσεις (29 Σεπτ.- 4 Οκτ. 2014, 16-21 Φεβρ. και 29 Μαρτ.- 3 Απρ. 2015) εις το εν Σαμπεζύ Γενεύης Ορθοδόξω Κέντρω του Οικουμενικού πατριαρχείου το έργον αυτής. Ούτω τα αναθεωρηθέντα και τα τυχόντα επιμελείας κείμενα είναι έτοιμα διά τα περαιτέρω.

Αι εργασίαι της Επιτροπής διηξήχθησαν εν πνεύματι αδελφικής αγάπης και εποικοδομητικού διαλόγου.

Όλα τα μέλη της Επιτροπής πληροφορούν υπευθύνως ότι όσα εδημοσιεύθησαν περί δήθεν αποδοχής θέσεων αντιθέτων προς την διδασκαλίαν της Εκκλησίας είναι απολύτως ανακριβή και ανυπόστατα.Ετικέτες