Η Γλυπτική στο Άγιον Όρος

Loading...


Τα έργα της γλυπτικής στο Άγιο Όρος είναι περιορισµένα σε αριθµό, σε σχέση µε τις υπόλοιπες µορφές τέχνης.

Ωστόσο είναι εντυπωσιακά τα µαρµάρινα λείψανα, έργα κυρίως αρχιτεκτονικού χαρακτήρα, όπως κίονες, κιονόκρανα, επιθήµατα, θωράκια, φιάλες, τέµπλα.

Τα στοιχεία αυτά, πιο εµφανή στις παλαιότερες µονές, χρονολογούνται τον 10 και 11 αι., ενώ αρκετά ανήκουν και στη παλαιοχριστιανική περίοδο. 

Mαρµάρινα τέµπλα (Πρωτάτο), γλυπτά (Βατοπαίδι), µεταγενέστερες φιάλες, θωράκια (Ιβήρων/ ∆οχειαρίου/Ξηροποτάµου), ταφικά µνηµεία και ψευδοσαρκοφάγοι (Βατοπαίδι), µαρµάρινες φιάλες αγιασµού είναι κάποια από τα δείγµατα της γλυπτικής.Ετικέτες