Η σημερινή κατάσταση των μονοπατιών στο Άγιο Όρος

Loading...


Πίνακας των μονοπατιών του Αγίου Όρους με κατάσταση, διάρκεια και συνδέσμους σε Αναλυτικές Περιγραφές.

Ο πίνακας αυτός περιέχει τις νεώτερες πληροφορίες που διαθέτει η διεθνής οργάνωση «The Friends of Mount Athos -FoMA» (οι Φίλοι του Αγίου Όρους) σχετικά με την κατάσταση των μονοπατιών του Αγίου Όρους (με τις επιφυλάξεις που φαίνονται στο κάτω μέρος της σελίδας).

 Οι διαδρομές παρατίθενται με την αλφαβητική σειρά των Μοναστηριών, Σκητών ή άλλων σημείων ενδιαφέροντος από τα οποία ξεκινούν.

Η συνέχεια εδώ: http://www.athosfriends.org/footpathsGR/footpaths_chartGR/footpath_conditions.gr.pdf