Η βιβλιοθήκη των εντύπων της Μονής Μεγίστης Λαύρας του Άθω

Loading...


Στη Μονή Μεγίστης Λαύρας λειτούργησε Βιβλιοθήκη, από την ίδρυσή της (961), με τα χειρόγραφα βιβλία, πού έφεραν στο μοναστήρι ο ιδρυτής και οι πρώτοι μοναχοί.

Στις αρχές του 13ου αι. ο αριθμός των χειρογράφων έφτασε τα χίλια με την προσθήκη στον αρχικό πυρήνα χειρογράφων πού είτε αντιγράφηκαν στο μοναστήρι από καλλιγράφους, είτε ήρθαν απέξω, από δωρεές, ανταλλαγές, αγορές. 

Τα χειρόγραφα αυτά ήταν τοποθετημένα από το 13ο αι. σε 16 τουλάχιστον «θέσεις» πού είχε η βιβλιοθήκη, όπως δείχνουν οι αριθμοί κατάταξης πού υπάρχουν πάνω σε όσα χειρόγραφα σώζονται και έχουν εντοπιστεί στη βιβλιοθήκη του μοναστηρίου ή σε άλλες βιβλιοθήκες της Ανατολής και της Δύσης.

Ολόκληρη η μελέτη: http://www.mnimon.gr