Βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και κατάνυξη στην εορτή της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου στο Βατοπαίδι

Loading...


Παρουσία τετρακοσίων και πλέον προσκυνητών εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου  η εορτή της κατάθεσης της  Αγίας Ζώνης της Θεοτόκου.
Χθες το βράδυ τελέστηκε ολονύχτια αγρυπνία που ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί με την Πανηγυρική Θεία λειτουργία. 

Aπολυτίκιο της εορτής της κατάθεσης της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου

Θεοτόκε αειπάρθενε, των ανθρώπων η σκέπη, Εσθήτα και Zώνην του αχράντου σου σώματος, κραταιάν τη πόλει σου περιβολήν εδωρήσω, τω ασπόρω τόκω σου άφθαρτα διαμείναντα, επί σοι γαρ και φύσις καινοτομείται και χρόνος, διό δυσωπούμέν σε, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησαι, και ταίς ψυχαίς ημών το μέγα έλεος.