Ο Γέροντας Μωυσής γράφει για τον ιερομάρτυρα Πατροκοσμά

Loading...


«Κάθε τιμή στον Πατροκοσμά είναι οφειλόμενο χρέος»

Να τι μπορεί να κάνει ένας άγιος. Να τι έκανε ένας απλός παπάς. Ορισμένοι ιστορικοί δεν τον αναφέρουν καθόλου. Τα σχολικά βιβλία τον αγνοούν. Στη Βόρειο Ήπειρο τελείωσε μαρτυρικά το βίο του. Εκεί είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος του έργου του.

Ο προφήτης του Γένους, ο ταπεινός παπαδάκος, ο ακαταμάχητος διδάχος, ο ένδοξος ιερομάρτυρας αποτελεί φωτεινή μορφή του Νέου Ελληνισμού.
Κάθε τιμή είναι οφειλόμενο χρέος, κάθε αποσιώπηση αποτελεί εμπάθεια και ανεπίτρεπτη λησμοσύνη.

Τέτοιες μορφές θα πρέπει πάντοτε να προβάλλονται με καθε τρόπο. Είναι χρέος μας, ανάγκη της ψυχής μας.