Ο αρσανάς της Ιεράς Λαυριωτικής Σκήτης του Τιμίου Προδρόμου

Loading...


«Το νεώριον (σημ. αρσανάς) της σκήτης κείμενον εις απόστασιν απ’ αυτής 25΄ έχει σχήμα σήραγγος ως έγγιστα 30 μέτρων, διατρηθέντος του όρους προς τούτο, καθόσον η τοποθεσία ήτο όλως ακατάλληλος και δυσήνεμος.»

(Γεράσιμος Σμυρνάκης, 1903). Δείτε πρόσφατες φωτογραφίες (Σεπτέμβριος 2018) του αρσανά και του περιβάλλοντα χώρου, στην ανάρτηση του φίλου Wim Voogd, arsanas Prodromoutilegrafima.gr