Επιστροφή Αγίων Λειψάνων του Οσίου Γρηγορίου στην ομώνυμη Μονή του στο Άγιον Όρος

Loading...


Του Μοναχού Δαμασκηνού Γρηγοριάτου

Ο άγιος Καθηγούμενος της Μονής μας αρχιμ. π. Γεώργιος, αφ᾿ ότου ενθρονίσθηκε ως πνευματικός Πατήρ και οιακοστρόφος στην ιερά μας Μονή, ησχολήθη διεξοδικώς με το θέμα περί του προσώπου του Κτίτορος της Μονής μας.

Μετά από κριτική έρευνα και την σύγκρισι κι άλλων σλαβικών συναξαρίων, όπως το ανωτέρω κείμενο του μακαριστού π. Ιουστίνου Πόποβιτς, εξήχθη το συμπέρασμα ότι ο Κτίτοράς μας είναι ο κοιμηθείς στην μονή Γκόρνικ της Σερβίας, την οποία και εκ θεμελίων ίδρυσε.

Μετά από πρότασι του Γέροντός μας προς την σεβαστή Γεροντική Σύναξι της Μονής μας, αποφασίσθηκε να τιμάται η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Γρηγρορίου την 7ην Δεκεμβρίου. Προς τούτο δόθηκε η εντολή στον τότε υμνογράφο μοναχό π. Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη να συντάξη πλήρη Ασματική Ακολουθία για να τιμάται η μνήμη του την 7ην Δεκεμβρίου.

Έκτοτε η Μονή μας διά του αγίου Καθηγουμένου Αυτής απηυθύνθη στην αγία Σερβική Εκκλησία για την απόκτησι αγίου Λειψάνου του Κτίτορός μας.

Η απάντησις δόθηκε από τον Επίσκοπο Μπρανιτσέβου κ. Χρυσόστομο, ο οποίος ερχόμενος την χρονιά εκείνη (1977) για την Πανήγυρι των Εισοδίων της Θεοκότου της Μονής Χιλιανδαρίου, έφερε μαζί του και τεμάχιο Λειψάνου από την Κάραν του Οσίου Γρηγορίου.

Στίς 23 Νοεμβρίου 1977, μετά ἀπό σωματική ἀπουσία 600 περίπου ἐτῶν, ἡ ἱερά Μονή μας ὑποδέχθηκε στήν εἴσοδο μετά φανῶν καί λαμπάδων τό πρῶτο τεμάχιον τοῦ Κτίτορός της, ὁσίου Γρηγορίου. Τόν ἅγιο Ἐπίσκοπο Λεπαβίνας κ. Ἰωάννην συνώδευον ὁ Προηγούμενος τῆς Μονῆς Χιλιανδαρίου κ. Νικάνωρ  καί ἄλλοι ἐκλεκτοί Κληρικοί καί λαϊκοί τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας.

Στήν Ἀκολουθία τῆς Ὑποδοχῆς καί κατά τό τέλος τῆς Δοξολογίας ὁ θεοφιλέστατος κ. Ἰωάννης παρέδωσε στόν ἅγιο Γέροντά μας τμῆμα τῆς Κάρας τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου, τόν ὁποῖον κατόπιν προσκύνησαν ὅλοι οἱ Πατέρες μέ χαρά πνευματική καί δάκρυα στούς ὀφθαλμούς.
Ἐπηκολούθησε ἀγρυπνία καί ἀρχιερατική θεία Λειτουργία καί πάντες ἐλάβομεν τήν μεγίστη εὐλογία τῆς παρουσίας καί ὁριστικῆς διαμονῆς ἀνάμεσά μας τοῦ Ποιμένος καί Διδασκάλου ἡμῶν ὁσίου Γρηγορίου.

Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πάτερ ἡμῶν Γρηγόριε, παριστάμενος τῆ Ἁγίᾳ Τριάδι, πρέσβευε τοῦ σωθῆναι καί ἁγιασθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν».