Μεγάλη Πέμπτη: Οι ύμνοι στα αραβικά (ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


: Η Ορθοδοξία θρηνεί σήμεα και από άκρη σε άκρη του κόσμου ακούγονται πένθιμοι ύμνοι.

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο εν ύδασι την γην κρεμάσας

Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται, ο των αγγέλων βασιλεύς.

Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται, ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις.

Ράπισμα κατεδέξατο, ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ. Ήλοις προσηλώθη, ο νυμφίος της Εκκλησίας. Λόγχη εκεντήθη, ο υιός της Παρθένου.

Προσκυνούμεν σου τα Πάθη, . Δείξον ημίν και την ένδοξόν σου Ανάστασιν

Ακούστε τους ύμνος στα αραβικά…

 tilegrafima.gr