Κατανυκτικά τροπάρια Μεγάλης Τεσσαρακοστής σε οκτώ ήχους (ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Κατανυκτικά τροπάρια Μεγάλης Τεσσαρακοστής σε οκτώ ήχους
Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου (19ου αιώνα)

Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣtilegrafima.gr