Κατανυκτικά τροπάρια Μεγάλης Τεσσαρακοστής σε οκτώ ήχους (ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Κατανυκτικά Μεγάλης σε οκτώ ήχους
Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου (19ου αιώνα)
Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ