ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ …ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΘΩΝΙΑΔΑΣ

Loading...


Οι μαθητές της Αθωνιάδας σχολής, Αποστόλης και Νίκος ψάλλουν τον

θεσπέσιο  ύμνο,  "Αξιον εστίν".

Άξιον εστίν ως αληθώς
μακαρίζειν σε την Θεοτόκον,
την αειμακάριστον και παναμώμητον
και μητέρα του Θεού ημών.
Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ
και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ
την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν,
την όντως Θεοτόκον,
Σε μεγαλύνομεν

Ακούστε τον ύμνο απο τις αγγελικές φωνές των παιδιών! Ακολοθεί video youtube…

 

 

{youtube}Vx9b5q-AeuY{/youtube}tilegrafima.gr