Τα εγκώμια του Επιτάφιου Θρήνου (ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Η ζωή εν τάφω
κατετέθης, Χριστέ,
και αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο,
συγκατάβασιν δοξάζουσαι την σην.

Η συνέχεια εδώ