Τι είναι ο γιατρός της γειτονιάς που αλλάζει την πρωτοβάθμια περίθαλψη

Loading...


και ομάδα σε κάθε . Αξιολόγηση ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας. Νέες συμβάσεις με 3.000 γιατρούς και λοιπό προσωπικό. Πλήρης και αποκλειστική απασχόληση.

Η συνέχεια εδώ