Ολοκληρώθηκε το 3ο Διεθνές Επιστημονικό Εργαστήριο της Αγιορειτικής Εστίας (ΦΩΤΟ)

Loading...


Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και με την πολυπληθή συμμετοχή συνέδρων οι εργασίες του ετήσιου, τρίτου για φέτος, Διεθνούς Επιστημονικού Εργαστηρίου, που οργανώθηκε από την Αγιορειτική Εστία και αποτελεί την εξέλιξη των δέκα επιστημονικών Συνεδρίων και των δύο Διεθνών Εργαστηρίων του παρελθόντος.

Το 3ο Διεθνές Επιστημονικό Εργαστήριο διεξήχθη από την Παρασκευή 7 έως την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018, στο αμφιθέατρο «Στέφανος Δραγούμης» του Βυζαντινού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Οι συμμετέχοντες ομιλητές, φέτος, κατά τις τριήμερες εργασίες του Εργαστήριου, ήταν 25 με ενδιαφέρουσες επιστημονικές εισηγήσεις και ανακοινώσεις που αφορούσαν στην ιστορία, τη θεολογία, τους θεσμούς, την αρχαιολογία και αρχιτεκτονική, την τέχνη και το φυσικό περιβάλλον της Αθωνικής Πολιτείας. Επίσης, για πρώτη φορά αναρτήθηκαν posters επιστημονικών ανακοινώσεων. Στο εργαστήριο εγγράφτηκαν και παρακολουθήσαν 130 σύνεδροι, κυρίως φοιτητές αντίστοιχων σχολών με τα θέματα που αναπτύχθηκαν.

Τους συνέδρους καλωσόρισε ο Διευθυντής της Αγιορειτικής Εστίας κ. Αναστάσιος Ντούρος, που ανέγνωσε και το χαιρετισμό που απέστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος επευλογώντας τις εργασίες του Εργαστηρίου αναφέρεται στην αξία της λειτουργίας της Αγιορειτικής Εστίας τονίζοντας: «Πολλά ομολογουμένως αγαθά προσήνεγκεν η υπό την επιστασίαν του καθ᾿ υμάς Δήμου λειτουργούσα εν Θεσσαλονίκη Αγιορειτική Εστία, εις την προώθησιν της επιστημονικής ερεύνης περί του Αγίου Όρους, διά των μέχρι σήμερον οργανωθέντων επιτυχώς Διεθνών Συνεδρίων και Επιστημονικών Εργαστηρίων, τα οποία απεκάλυψαν τόσον εις τους φιλίστορας ακροατάς, όσον και εις την επιστημονικήν, γενικώτερον, κοινότητα, διαφόρους αγνώστους πτυχάς της μακραίωνος ιστορίας και προσφοράς του Όρους, εις σωτηρίαν του κόσμου παντός, αλλά και εις την διάσωσιν και καλλιέργειαν υψηλού πνευματικού πολιτισμού, έχοντος τας ρίζας και τας απαρχάς αυτού εις το Ορθόδοξον Βυζάντιον και εις την Μητέρα Εκκλησίαν της Κωνσταντινουπόλεως».

Την έναρξη των εργασιών, που έγινε την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου, κήρυξε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του Δ.Σ. της Αγιορειτικής Εστίας κ. Γιάννης Μπουτάρης. Στο χαιρετισμό του ο κ. Δήμαρχος έκανε λόγο για την «ικανοποίηση που αντλείται από το γεγονός ότι στην μόλις τρίτη χρονιά διεξαγωγής του, ο θεσμός των Διεθνών Εργαστηρίων έχει καθιερωθεί ως η κύρια και πιο σημαντική συνάντηση των ερευνητών και επιστημόνων που ασχολούνται με την Αθωνική Έρευνα. Αυτό και μόνο για εμάς σημαίνει πολλά, μιας και ένας από τους καταστατικούς σκοπούς της Αγιορειτικής Εστίας είναι η ανάδειξη και προώθηση των ερευνών, εργασιών και μελετών γύρω από τις διάφορες και σημαντικές πτυχές της Αθωνικής Πολιτείας. Είμαστε όμως διπλά ικανοποιημένοι καθώς διαπιστώσαμε ότι το Εργαστήριο μας έχει καταφέρει να προσελκύσει μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, ιδιαίτερα δε ξένων επιστημόνων και ερευνητών, καθιστώντας το ως ένα κορυφαίο διεθνές γεγονός και αποδεικνύοντας ταυτόχρονα, την διαρκή ακτινοβολία του Αγίου Όρους σε ολόκληρη την οικουμένη».

Ο Ιερομόναχος Νικόδημος Λαυριώτης, Α΄ αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Αγιορειτικής Εστίας, ανέγνωσε το χαιρετισμό της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους στον οποίο τονίζεται το γεγονός ότι: «Η Αγιορειτική Εστία, αφουγκραζόμενη την δίψαν των απανταχού επιστημόνων περί μιάς τοιαύτης βαθυτέρας γνωριμίας μετά του Αγίου Όρους, αφού διηκόνησεν καρποφόρως την αγιορειτικήν ιστορίαν μέσω της διοργανώσεως σειράς επιτυχών επιστημονικών συνεδρίων, τα οποία ενεπλούτισαν σημαντικώς τας γνώσεις ημών περί των αγιορειτικών πραγμάτων, κατά τη τελευταίαν τριετίαν επέλεξεν τον τρόπον της διοργανώσεως των επιστημονικών εργαστηρίων, ο οποίος σημειοί εξ ίσου σημαντικήν επιτυχίαν, ως αποδεικνύει η μαζική συμμετοχή ειδικών από διαφόρους επιστήμας και χώρας του κόσμου».

Σκοπός των διοργανώσεων των Διεθνών Επιστημονικών Εργαστηρίων είναι η ανάπτυξη ενός γόνιμου πραγματικού διαλόγου, που θα εμπλουτίζει και θα διευρύνει την προβληματική των ερευνών, συμβάλλοντας στην αρτιότερη ολοκλήρωσή τους. Είναι αυτονόητο ότι η θεματολογία των εισηγήσεων ή και παρουσιάσεων, αφορά άμεσα στο Άγιον Όρος, αλλά μπορεί να αναπτυχθεί σε πλειάδα επιστημονικών τομέων όπως ιστορία, τέχνη, θεολογία, δίκαιο, θεσμοί, φιλολογία, αρχαιολογία, αρχιτεκτονική, φυσικό περιβάλλον, συντήρηση έργων τέχνης, κ.λπ.).tilegrafima.gr