Εορτή του Οσίου Ισαακίου, του Ομολογητού

Loading...


Γιορτάζουμε σήμερα 30 Μαΐου, ημέρα μνήμης του Οσίου Ισαακίου, του Ομολογητού και Ηγουμένου της Μονής Δαλμάτων, ας πούμε λίγα λόγια:

Ο Όσιος Ισαάκιος, έζησε επί αυτοκρατορίας Ουάλη, 364 μ.Χ., ο οποίος ήταν υποστηρικτής των Άρειανών. Κάποτε οι Οστρογότθοι, παρά την απαγόρευση της κυβέρνησης, κατασκήνωσαν στη Θράκη και απειλούσαν την Κωνσταντινούπολη. Τότε ο αυτοκράτορας αναγκάστηκε να στραφεί εναντίον τους.

Ο Όσιος Ίσαάκιος, όπου ήταν Ηγούμενος της Μονής Δαλμάτων, βγήκε και συνάντησε τον πολέμιο των Ορθοδόξων Ουάλη, και… αφού έπιασε από τα χαλινάρια το άλογό του, του είπε: "Απόδος ταις ποίμναις τους αρίστους νομέας και λήψη την νίκην άπονητί, ει δε τούτων μηδέν δεδρακώς παρατάξαιο, μαθήσει τη πείρα ότι σκληρόν το προς κέντρα λακτίζειν, ούτε γαρ έπανήξεις και προσαπολέσεις την στρατιάν".

Δηλαδή, δώσε στα ποίμνια τους άριστους ποιμένες και χωρίς κόπους θα πάρεις τη νίκη. Άν, όμως, δεν αποδεχθείς αυτά που σου λέω και δε συμφωνήσεις μαζί τους, θα μάθεις από την πείρα ότι είναι σκληρό πράγμα να κλωτσάς στα καρφιά. Διότι ούτε εσύ πρόκειται να γυρίσεις από τον πόλεμο, και σύντομα θα χάσεις και το στράτευμα. Ο Ουάλης όχι μόνο δεν πείστηκε από τα λόγια του Οσίου, αλλά αφού τον ειρωνεύτηκε, τον έριξε μέσα σε ένα κρημνώδες φαράγγι. Ο Όσιος Ισαάκιος από Θαύμα δεν έπαθε απολύτως τίποτα.

Ο δε Ουάλης έπαθε αυτά που του προφήτευσε ο Όσιος. Δηλαδή, στη μάχη που έδωσε κοντά στην Αδριανούπολη, ο στρατός του νικήθηκε και ο ίδιος έπεσε νεκρός. Ο Όσιος Ισαάκιος, παρέδωσε ειρηνικά την ψυχή του στον Κύριο, σε μεγάλη ηλικία το 396 μ.Χ.

Στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες, χρόνια πολλά και ευάρεστα στο Θεό !!!

Απολυτίκιο:
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Τύπος πέφηνας, τῆς ἐγκρατείας, καὶ ἑδραίωμα, τῆς Ἐκκλησίας, Ἰσαάκιε Πατέρων ἀγλάϊσμα ἐν ἀρεταῖς γὰρ φαιδρύνας τὸν βίον σου, Ὀρθοδοξίας τὸν λόγον ἐτράνωσας. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαο ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Το συναξάρι επιμελείται ο συνεργάτης του agioritikovima.gr Κυριάκος Διαμαντόπουλος

Το Απολυτίκιο ψάλλει ο αρχ. π. Νικόδημος Καβαρνός
{youtube}O9OMFIcYQUQ{/youtube}