Απηχηματα των ηχων

Loading...


Άπηχήματα των ήχων:


Τό άπήχημα ή ένήχημα κάθε ήχου εϊναι μιά σύντομη μουσική φράση ή οποία αποδίδει, κατά τό δυνατόν, τά κύρια συστατικά του: βάση, διαστήματα, δεσπόζοντες φθόγγους, μελωδικές έλξεις καί καταλήξεις, δίνοντας έτσι τό χαρακτηριστικό του άκουσμα, τήν «ιδέα» του. Συνήθως τό άπήχημα ψάλλεται άπ’ αυτόν πού διευθύνει τόν χορό, γιά νά μπορέσουν καί οί υπόλοιποι πού θά ψάλουν, ν’ ακούσουν τήν ίδέα του ήχου

Στην εκκλησιαστική μουσική τα απηχήματα γίνονται με το μουσικό όνομα κάθε ήχου:
Ανανές (ήχος Α΄), Νεανές (ήχος Β΄), Νανά (ήχος Γ΄), Άγια (ήχος Δ΄), Αανές (ήχος πλ. του Γ΄ ή Βαρύς), Νεχέανες ή Λέγετος (ήχος πλ. του Β΄), Ανέανες (ήχος πλ. του Α΄), Νεάγιε (ήχος πλ. του Δ΄)


{youtube}DP4MnIdLOCI{/youtube}Ετικέτες