Το Απολυτίκιο και το Κοντάκιο του Αγίου Ιάκωβου Τσαλίκη

Loading...


Η Εκκλησία μας τιμά σήμερα τον , με τον λαμπρό βίο.

Στη συνέχεια μπορείτε να διαβάσετε το και το Κοντάκιο της γιορτής.

Απολυτίκιο:

Χαίρει έχουσα, σε παραστάτην, η πολύφημος νήσος Ευβοίας, και του οσίου Δαυίδ επαγάλλεται, η θεία Μάνδρα τον τάφον σου έχουσα, θεοχαρίτωτε πάτερ Ιάκωβε, συ γαρ χάριτας, βλυστάνεις ημίν εκάστοτε, ως ρεύμα Παρακλήτου ανεπίσχετον.

Διαβάστε εδώ:  22 Νοεμβρίου- Όσιος Ιάκωβος Τσαλίκης

Κοντάκιο:

Τον σεμνόν ηγούμενον, των μοναζόντων Πατέρων, και Δαυΐδ διάδοχον, εν τη Μονή της Ευβοίας, λάμψαντα, καθάπερ άστρον εν Εκκλησία, λόγοις τε και ευσεβεί βιοτή εν πίστει, επαινούμεν εκβοώντες, χαίροις θεόφρον Ιάκωβε όσιε.tilegrafima.gr