Τα «παράδοξα» της χριστιανικής ζωής!

Loading...


Είπε γέρων: Ο χριστιανός, αδελφέ, χωρίς ταπείνωσιν δεν έχει νόημα… Αλλ’ εγώ σας λέγω και κάτι πλέον: Ότι ο χριστιανός είναι όλος μυστήριον!

   – Πιστεύεις ότι είσαι ενάρετος; Είσαι φαύλος.
  
   – Κλαίεις ως αμαρτωλός; Είσαι πλησίον του Θεού.
 

   – Συνάγεις αγαθά; Σκορπίζεις.
  
   – Σκορπίζεις επ’ αγαθώ; Πλουτίζεις.
  
   – Πιστεύεις ότι είσαι εξουθένημα; Είσαι μέγας.

  
   – Πιστεύεις ότι είσαι διάσημος; Είσαι άσημος.
  
   – Σιωπάς; Eίσαι εμβριθής.
  
   – Πολυλογείς; Είσαι κύμβαλον.

  
   – Πιστεύεις ότι είσαι σκότος; Τότε ευρίσκεσαι εν απλέτω φωτί!