Πρωταυγουστιά

Loading...


ΚΑΙ Η

– Κοπέλια, φτάνει για σήμερα το παιχνίδι. Πηγαίντε για ύπνο. Αύριο έχουμε και θα σηκωθείτε πρωί-πρωί να στρώσω και ν’ αναμαζώξω το σπίτι, γιατί θα ν’ έρθει στο σπίτι μας ο σταυρός. Θα φωτίσει ο παπάς, παιδιά μου!

Η συνέχεια εδώ