Όσιος Βαρσανούφιος της Όπτινα: Η ευλογία της παρούσας ζωής

Loading...


μας διδάσκει για την ευλογία της παρούσας ζωής και πώς μπορούμε να την αποκτήσουμε.

»Η ζωή αποτελεί ευλογία, όχι μόνο διότι εμείς πιστεύουμε στην , αλλά και εδώ, στη γη, η ζωή μπορεί να γίνει μακάρια, , εκπληρώνοντας τις άγιες Αυτού εντολές.

Διαβάστε εδώ:  Αγιος Γέροντας Πορφύριος: Η ευλογία της αρρώστιας

Αν ο άνθρωπος δεν προσκολλάται στα επίγεια αγαθά, αλλά τα πάντα αναθέτει στο θέλημα του Κυρίου, , τότε η ζωή, ακόμα κι εδώ, στη γη, γίνεται μακαριότης.

».