Οσιος Ισαάκ ο Σύρος: «Οταν είμαστε δούλοι των παθών…»

Loading...


205 . Όταν είμαστε δούλοι των , η ψυχή μας είναι νεκρή!…

206 . Το σιωπηλό στόμα ερμηνεύει τα μυστήρια του Θεού. Ο πολύλογος και αργολόγος απομακρύνεται από το Θεό!…

207 . Όποιος εμποδίζει το στόμα του από την καταλαλιά και κατάκριση, φυλάει την καρδιά του απαθή και βλέπει Κύριον τον Θεόν, διώκοντας μακριά τους δαίνομες της κακίας!…

208 . Ευφραίνεται η καρδιά εκείνου, που επιμελείται την ψυχή του!…

209 . Όπως το ψάρι βγαίνοντας από τη θάλασσα πεθαίνει, έτσι και ο νούς βγαίνοντας από την ενθύμηση του Θεού!…

210 . Η προσευχή θανατώνει τα πάθη!…

211 . Εάν είσαι καθαρός από τα πάθη θυμού και κακής επιθυμίας, ο ουρανός θα έλθει μέσα σου και θα δείς το Δεσπότη Χριστό και τους αγγέλους Του!…

212 . Ο θυμώδης, ο οργίλος, ο φιλόδοξος, ο πλεονέκτης, ο γαστρίμαργος, ο συναναστρεφόμενος με κοσμικούς, ο επίμονος στη γνώμη του, ο οξύχολος και ο γεμάτος πάθη, στο σκότος περπατούν!…

Διαβάστε εδώ:  Τι λείπει στα παιδιά σου και δεν τους το δίνεις ποτέ, αγαπητέ γονιέ;

213 .Κοσμικός που κακοπαθεί σε φροντίδες, είναι καλύτερος από μοναχό, που κακοπαθεί στα πνευματικά!…

214 . Όποιος καταφρονεί και μικραίνει τον εαυτό του, τον σοφίζει ο Θεός!..

215 . Καθόσον ξεκόβουμε από την παρηγοριά αυτού του κόσμου, τόσο αξιωνόμαστε Θεικής χαράς, διά του Αγίου Πνεύματος!…

216 . Όποιος έχει πλούσιους φίλους, θα πτωχεύσει από το Θεό!…

217 . Όποιος ενθυμείται το θάνατο και απέχει από τις ηδονές του κόσμου αυτού, γεννήθηκε από το Θεό και ανετράφη από το άγιο Πνεύμα, απολαμβάνοντας χαρά και ευφροσύνη!…tilegrafima.gr