Ο Θεός λέει…

Loading...


Όταν λέω: «Κανείς δε μ’αγαπά».
Ο Θεός μου λέει: «Σ’αγαπώ» (Ιωάννης γ,16).
Όταν λέω: «Αισθάνομαι μόνος».
Ο Θεός μου λέει: «ου μη σε εγκαταλίπωι» (Εβραίους ιγ,5).

Όταν λέω: «Φοβάμαι».
Ο Θεός μου λέει: «Μη φοβού» (Ιωάννης ις 33).

Όταν λέω: «Έχω πολλές φροντίδες».
Ο Θεός μου λέει: «Πάσαν την μέριμνα σας ρίψατε επάνω του» (Α’ Πέτρου ε,7).

Όταν λέω: «Κανένας δεν με συγχωρεί».
Ο Θεός μου λέει: «Σε συγχωρώ» (Α’ Ιωαννου α, 9).Ετικέτες

tilegrafima.gr