Ο πιστός φίλος είναι πολυτιμότερος από χρυσάφι

Loading...


Με τίποτε από ο, τι υπάρχει εις τον κόσμον δεν ημπορεί κανείς να συγκρίνη έναν πιστόν φίλον.

Ο πιστός φίλος είναι ισχυρά προστασία.

Ο πιστός φίλος είναι έμψυχος θησαυρός.

Ο πιστός φίλος είναι πολυτιμότερος από χρυσάφι.

Ο πιστός φίλος είναι λιμάνι αναψυχής.tilegrafima.gr