Ο Γέροντας σε ηλικία 99 ετών εξηγεί το όραμα συναντήσεως με τον Χριστό

Ο σε ηλικία 99 ετών εξηγεί το όραμα συναντήσεως με τον Χριστό