ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Γιατί μερικές φορές η Χάρη του Θεού χτυπά την πόρτα σε ανθρώπους αδιάφορους και αμελείς;

13 Δεκεμβρίου, 2019 στις 13:12 μμ

Η φιλάνθρωπη του Θεού οικονομία, η οποία θέλει «πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι» (Α’ Τιμ. 2,4) δίνει αφορμές αφυπνισμού. Ακόμη προφυλάσσει από […]

Τι περιμένει ο Θεός για εμάς;

30 Αυγούστου, 2017 στις 17:20 μμ

Οι απαντήσεις, που με τη Χάρη του Θεού και την ευλογία του Γέροντα θα ακολουθήσουν, θα είναι αναπόφευκτα ο καρπός […]

Το βαθύ παράπονο

4 Νοεμβρίου, 2016 στις 22:28 μμ

Οι Αγγελόμορφοι και αρχαγγελικοί άνθρωποι χαίρονται με όλα όσα τους έρχονται, διότι ξέρουν πως «το πολίτευμα εν ουρανοίς υπάρχει» ( […]