Ο Ασύγκριτος

Loading...


Του κ. Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Μερικοί αφελείς τολμούν κάποτε να συγκρίνουν, με ανθρώπινα συνήθως μέτρα, τον Ιησού Χριστό, με κάποιες προσωπικότητες που ξεχωρίζουν στις σελίδες της ιστορίας. Γιά παράδειγμα, ο Σωκράτης, ο Κομφούκιος, κ.α. Καί λέω «αφελείς», γιατί λησμονούν την ιδιότητα των δύο συγκρινόμενων προσώπων. Το ένα πρόσωπο είναι Θεός – Θεάνθρωπος – το δε άλλο πρόσωπο είναι, άνθρωπος, όποιος κι αν είναι αυτός.
Ο Ιησούς είναι » Ο Ασύγκριτος». Ασύγκριτος με την απόλυτη, αλλά και την απόλυτα θεολογική έννοια και όχι μ᾽ αυτή τη σχετικά περιγραφική και συγκριτική. Τέτοια «σχήματα λόγου» είναι για παράδειγμα τα εξής: Ο άνθρωπος αυτός είναι «ασύγκριτος» καλλιτέχνης, ρήτορας κ.λπ. ή το τάδε έργο δε συγκρίνεται με το άλλο… Πιό πάνω είπα «αφελείς» αυτούς, που τολμούν να συγκρίνουν τον Χριστό με ανθρώπινες προσωπικότητες. Δυστυχώς, δεν είναι μονάχα αφελείς, είναι και άπιστοι, άθεοι, αντίχριστοι! Δηλαδή, προκατειλημμένοι εναντίον του Χριστού. Αιρετικοί. Αυτούς προπάντων, τους αιρετικούς, που αμφισβητούσαν, κατά κάποιο τρόπο, τη θεότητα του Χριστού, ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και Θεολόγος ήταν ο πρώτος που τους είπε «αντιχρίστους».

Αλλ᾽ η θεότητα του Χριστού είναι αναμφισβήτητη και αγιογραφικά και ιστορικά και λογικά. Σημειώνω αποδεικτικά και συνοπτικά, γι᾽ αυτούς που απορρίπτουν ή αμφιβάλλουν για του Χριστού τη θεότητα, τα εξής τέσσερα επιχειρήματα: Α´ Οι προφητείες, Β΄ Τα θαύματα, Γ´ Η ηθική διδασκαλία Του, και Δ´ Η αναμαρτησία Του.

Α´ Οι προφητείες: Είναι τόσες πολλές και θαυμαστές, αλλά και τόσο λεπτομερείς για την έλευση, την υπερφυσική Γέννηση, τη ζωή και τα έργα του Μεσσία Χριστού, μέχρι τα Πάθη, την ταφή και την Ανάσταση, ώστε μόνο για τις Μεσσιανικές προφητείες, έχουν γραφτεί τόμοι βιβλίων.

Β´ Τα θαύματα: Είναι τόσα πολλά και εκπληκτικά, ώστε οι ιεροί Ευαγγελιστές, μόλις πρόλαβαν 4-5 δεκάδες να μας περιγράψουν στα Ευαγγέλιά τους. Υπήρξαν περιπτώσεις πλήθους ανθρώπων, ώστε ο Κύριος έθετε μόνο τα θεία Του χέρια στους αρρώστους και θεραπεύονταν. Ανάμεσα στ᾽ άλλα, μας περιγράφουν και τρεις αναστάσεις νεκρών.

Γ΄ Η ηθική διδασκαλία Του: Εάν και μόνο την περί αγάπης διδασκαλία Του σημειώσουμε, και σ᾽ αυτούς τους εχθρούς μας, θα ήταν αρκετή να πάρει τα πρωτεία στην παγκόσμια ιστορία. Ποιά ηθική διδασκαλία μπορεί να ξεπεράσει την αξεπέραστη διδασκαλία του Χριστού;

Δ΄ Η αναμαρτησία Του: Αυτό θα ᾽πρεπε να ᾽ναι το πρώτο απ᾽ όλα τα επιχειρήματα για τη θεότητα του Χριστού. Όχι μόνο ο ίδιος ρώτησε: «Τις εξ υμών ελέγχει με περί αμαρτίας;» ( Ιω. Η´ 46), αλλά το βεβαιώνουν και οι μαθητές Του: » Ος αμαρτίαν ουκ εποίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν τω στόματι αυτού: (Α´ Πετρ. Β´ 22).

Ιδού λοιπόν ο ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΣ Κύριος και Θεός μας.