Συλλυπητήρια Βαρθολομαίου προς την Ισπανίαν για τη σιδηροδρομική τραγωδία

Loading...


Μήνυμα συμπάθειας του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.Βαρθολομαίου προς την Ισπανίαν για τη σιδηροδρομική τραγωδία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Φαναρίου: 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τω επισυμβάντι εν Ισπανία πολυνέκρω σιδηροδρομικώ δυστυχήματι απηύθυνε προς τας αρχάς αυτής θερμόν μήνυμα συμπαθείας και συλλυπητηρίων διά του εν τη Πόλει Γενικού Προξενείου της Χώρας. * * *
Κατα τα λοιπά, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το εσπέρας της Δευτέρας, 29ης Ιουλίου, παρέστη κατά το παρατεθέν υπ’Αυτού δείπνον (iftar) εν τη εν Ataköy έδρα Παραπληγικών Τουρκίας «Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği», ομιλήσας καταλλήλως.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν:
– Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Δέρβης κ. Ιεζεκιήλ, εξ Αυστραλίας.
– Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαίον Αδαμόπουλον, εκ της Ι. Μητροπόλεως Νικαίας.
– Τούς Ελλογ. Mehmet Karaca, Πρύτανιν του Πολυτεχνείου της Πόλεως, και Osman Simav, Καθηγητήν εν αυτώ.
– Τον Ελλογ. κ. Σάββαν Παναγιωτίδην, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Γιολάντας και του νεογεννήτου τέκνου αυτών, εντεύθεν.
– Την Ευγεν. δίδα Υβόννην Π. Βίγκα, ήτινι συνεχάρη πατρικώς επί τη αποφοιτήσει αυτής εκ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου και επεδαψίλευσεν αυτή την αγίαν Πατριαρχικήν ευλογίαν, ευχηθείς αυτή καλήν σταδιοδρομίαν.
– Τον Εντιμ. κ. Jacques Vıgier Latour, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Aida και του υιού αυτών Matthieu, εκ Μασσαλίας.
– Τον Εντιμ. κ. Ιωάννην Καρσεράν, εκ Κύπρου. Τον Εντιμ. κ. Χρυσόστομον Δαμδάν, εξ Ίμβρου.
– Τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Τσολακίδην, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Μαρίας, του Εντιμ. κ. Αθανασίου Βαφειάδου και της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Αφροδίτης, εξ Αθηνών, υποβαλόντας την ευγνωμοσύνην αυτών διά την εκπροσώπησιν Αυτού κατά την κηδείαν του πατρός αυτών αειμνήστου Τριανταφύλλου Τοπάλογλου.
– Τον  Εντιμ. κ. Βασίλειον Ματσικούσην, Δικηγόρον, εξ Η.Π.Α. .
– Τον Εντιμ. κ. Νικόλαον Αράπογλου, μετά της θυγατρός αυτού Ευγεν. κ. Κλεοπάτρας και του εγγονού αυτού Νικολάου, εξ Η.Π.Α. .
– Τον Εντιμ. κ. Παντελεήμονα Κιοσέ, Νεωκόρον του Π. Πατριαρχικού Ναού, προς εκζήτησιν της αγίας Πατριαρχικής ευλογίας, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.
– Όμιλον προσκυνητών εξ Αθηνών, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Κωνσταντίνου Κολοκυθά.
– Τον Εντιμ. κ. Χρήστον Γιάντσον, μετά της οικογενείας αυτού, εκ Νέας Ιερσέης.
– Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Σεραφείμ Παπαθανασίου, εξ Αγγλίας.
– Τον Ελλογιμ. κ. Elçin Macar, Καθηγητήν του Πολυτεχνείου Yıldız, μετά του Εντιμ. κ. Matthew Bemis, Μεταπτυχιακού Φοιτητού, εκ Βοστώνης.
–  Την Ευγεν. κ. Μαρίαν Καμμά, Δήμαρχον Τήλου, συνοδευομένην υπό των Ευγεν. κ. Φραγκώς Καραογλάν και Μαρίνης Δρυμαλίτου, εντεύθεν.
–  Τον Εντιμ. κ. Chris Schmidt, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Σοφίας Κοροβέσση, εξ Η.Π.Α., ούς και συνεχάρη και ηυλόγησεν επί τοις προσφάτως τελεσθείσι γάμοις αυτών.

* * *
Εξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
– Την κηδείαν της αειμνήστου Ιωάννας Μιχαλοπούλου, εκ του Ι. Ναού Αγίου Θωμά Αμαρουσίου Αττικής, το Σάββατον, 27ην Ιουλίου.
– Το υπό της Εντίμου Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Κοινότητος Χάλκης δοθέν δείπνον εν πλω, αυθημερόν το εσπέρας.
– Το δοθέν υπό του Εντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, δείπνον (iftar) εν τω Συνεδριακώ Κέντρω Haliç, την Δευτέραν, 29ην Ιουλίου.
–  Το δοθέν υπό του Ελλογ. Şenay Yalçın, Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Bahçeşehir, δείπνον (iftar), εν τη εν Beşiktaş έδρα αυτού, αυθημερόν.