Μέσα μας Γέροντα, πώς θα έχουμε τον Χριστό, μέσα μας…

Loading...


Ο μοναχός Νικόδημος, από τα Καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους, συνάντησε κάποτε κοντά στη Ριζάρειο τον Άγιο, ο οποίος και τον χαιρέτησε με τον αγιορείτικο χαιρετισμό »Ευλογείτε», που ήταν, τότε τουλάχιστον άγνωστος στους πολλούς. Απόρησε ο μοναχός και ακολούθησε ο ακόλουθος διάλογος:

– Πώς γνωρίζετε, πάτερ, το »Ευλογείτε»;

– Και εγώ, Γέροντα, μοναχός είμαι.

– Φαίνεσθε ότι είσθε και παπάς. Πού είσθε εφημέριος;

– Είμαι εδώ εις τον Άγιον Γεώργιον της Ριζαρείου.

– Τότε θα είσθε ο μητροπολίτης Πενταπόλεως, διότι γνωρίζω καλώς ότι αυτός είναι εκεί εφημέριος. Διατί δεν φέρετε εξωτερικώς το διακριτικόν σας;

– Μέσα μας Γέροντα, πώς θα έχουμε τον Χριστό, μέσα μας. Αυτό έχει σημασία. Τα εξωτερικά δεν είναι και τόσον απαραίτητα, απάντησε με γλυκύτητα και ταπεινοφροσύνη ο Ιεράρχης.

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ – Η πρώτη άγια Μορφή των καιρών μας