Η Θεία Δικαιοσύνη αποτελεί δώρο στον άνθρωπο

Loading...


Είναι άδικο να στερείται ο σύγχρονος άνθρωπος αυτής της μεγάλης δωρεάς του Χριστού. Ίσως έχει πολλά υπαρξιακά εμπόδια για να δρασκελίσει την πόρτα της πίστεως.

Η προσέγγιση όμως γίνεται εύκολη αν υπάρχει ειλικρινές ενδιαφέρον να πιστέψει κανείς. Διότι , όπως γράφει ο απ. Παύλος , ο λόγος της πίστεως ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος και Θεός , που ( νίκησε το θάνατο ) και αναστήθηκε , έχει τη δύναμη να δικαιώσει και να σώσει όποιον τον ομολογήσει με τα χείλη του και να τον πιστέψει μέσα στην καρδιά του ( βλ. Ρωμ. 10, 8-9 ).

Γίνεται εύκολη η δικαίωση κατά Θεόν όταν υπάρχει διάθεση σωτηρίας γιατί , όπως γράφει και ο Ι. Χρυσόστομος : » στο μυαλό και στη γλώσσα σου βρίσκεται η δικαίωσή σου » . Δεν χρειάζεται τρέξιμο ή αγωνία αλλά αγώνας πίστεως χωρίς αγωνία. Την αγωνία της δικαιώσεως και σωτηρίας όλων των ανθρώπων την υπέμεινε πάνω στον Σταυρό της Δικαιοσύνης , ο Χριστός . Από μας χρειάζεται προθυμία και επιμονή στον πνευματικό αγώνα που μας όρισε ο Κύριός μας.

Αρχιμ. Χ.Ν.
ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ
ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.30 (3139)