Για τη διαπαιδαγώγηση των νέων

Loading...


Κατά την ευχάριστη ηλικία του παιδιού, οι μητέρες μπορούν αποτελεσματικότερα και εντονότερα να επιδράσουν πάνω στο φρόνημα και στη φαντασία και στο ήθος, διότι στην επόμενη ηλικία που γίνεται σκληρή η παιδική καρδιά, η διαπαιδαγώγηση γίνεται, αν όχι αδύνατη, πολύ δύσκολη.

Ποιός μπορεί να αρνηθεί ότι οι μητέρες αναδεικνύουν τους μεγάλους και ενάρετους άνδρες… είναι λοιπόν ανάγκη, να μορφώσουμε θρησκευτικά και διανοητικά τις θυγατέρες μας για να τις αναδείξουμε άξιες του προορισμού τους. Πρέπει λοιπόν να συνυπάρχουν παιδεία ευσεβής και θρησκεία (μουσοτραφής καλλιεργημένη) διότι αυτά είναι τα μόνα ασφαλή στη ζωή εφόδια που μπορούν ποικιλοτρόπως να βοηθήσουν τον άνθρωπο.Ετικέτες