Η φωτεινή εικόνα

Loading...


Η μας είναι κατά κάποιο τρόπο αντανάκλαση της εικόνας του .

Όσο πιο φωτεινή είναι η εικόνα αυτή, τόσο πιο καθαρή και γαλήνια είναι η ψυχή.

Όσο λιγότερο φωτεινή είναι η εικόνα, τόσο πιο σκοτεινή και ταραγμένη είναι η