Είπε Γέρων.. Περί Αμαρτωλών Λογισμών..

Loading...


Βασισμένο σε λόγους του Γέροντος Εφραίμ Βατοπαιδινού

Είναι σκέψεις  αντίθετες,
στο θέλημα το Θείον
στο χώρο της διάνοιας,
να μη πάρεις βραβείον…

Ο νους ο αεικίνητος
τους λογισμούς παράγει
και  άλλες αιτίες  έξωθεν,
απ, τα θεία , η ψυχή μη πάρει…

Έχουν  πηγή την εμπαθή,
καρδία , που παραπαίει
ή ακόμη και  τους δαίμονες
και αυτό , αληθώς μας καίει…

Ο ίδιος  μας  ο Χριστός
θα μας  το αποκαλύψει,
πως τούτη η μικρή καρδιά,
μέσα της κρύβει,  θλίψη….

Εκ της καρδίας εξέρχονται
οι  πονηροί  και οι άλλοι,
φόνοι μοιχείες και  κλοπές
οι βλασφημίες και οι πλάνες…

Τα πάθη  γέννησαν αυτούς,
τα πάθη τους στηρίζουν.
Πώς έξω από τη θεία  γραμμή
μπορούν, άλλα να αξίζουν….

Μισάνθρωποι οι δαίμονες
και ως όντα απωλείας,
μάχονται ασταμάτητα
μη βρούμε σωτηρία…..

Σπέρνουν κακούς και πονηρούς
αισχρούς και απαίσιους  λογισμούς,
βλάσφημους και αμαρτωλούς,
στην διάνοια του ανθρώπου….

Να αποκόψουν προσπαθούν
ομφάλιο λώρο, μη σωθούν
τα κτίσματα, απ, τον πλάστη,
να μείνουν, στον δυνάστη…

Οι λογισμοί πάντα  πετούν
σαν τα αεροπλάνα που περνούν,
και που εμάς δεν  αφορούν,
τα αφήνουμε να  προσπερνούν….

Είναι η επιθυμία , διάθεση
να γίνει η αμαρτία,
και έχει αφετηρίαν της,
κίνηση της καρδίας……

Απ, την καρδία  κινήθηκε
και στη διάνοια πάει,
και είναι αυτός ο λογισμός,
και  η επήρεια θα κρατάει….

Κόβοντας τις αμαρτωλές
ευθύς επιθυμίες,
έδιωξες και τους λογισμούς
μα και τις επηρείες………..

Χιλιάδες είναι οι λογισμοί
που έρχονται και πάνε
και εμείς θα ευθυνόμαστε
μόνο εάν τους κρατάμε,,,

Μα υπάρχουν  και οι θεϊκοί
αγνοί και  Άγιοι λογισμοί
που τους χαρίζει ο Πλάστης,
να χαίρει ο μετανάστης….

Θάρρος να δίνουν περισσό
μετάνοια, στον αμαρτωλό,
παρηγορία στις θλίψεις,
το φως για να ανανήψεις…..

Τα Θεία  βάθη για να βρεις,
εξ ύψους προκοπή να δεις
να ζήσεις την ειρήνη,
του Πλάστη μας εκείνη……

Το νουν μας εργοστάσιο
να κάνουμε αδελφοί μου,
αγνούς και άγιους λογισμούς
μόνο  να καλλιεργούμε….

Το νουν σου κράτησε εκεί,
τήρησε, απλώς την προσοχή,
έχεις το όπλο είναι η ευχή
και είναι δέηση –προσευχή….

Μνάσων ο Παλαιός Μαθητής