Απαραίτητη η ανάβασή μας στον Θεό

Loading...


«Μας είναι πολύ απαραίτητη η ανάβασή μας στον Θεό, για ν’ αντιληφθούμε τι στερούμαστε.

Γιατί δεν θα φτάσουμε ποτέ να επιθυμήσουμε τα αληθινά αγαθά, αν δεν αντιληφθούμε την φτώχεια μας σ’ αυτά».

Άγιος Γρηγόριος Νύσσης