Άλλο το φάρμακο, άλλο η θεραπεία

Loading...


ΜΙΑ ΤΟΝ ΡΩΤΗΣΕ

Αββάς Παμβώ 

«Μια παρθένος πήγε στον Αββά Παμβώ και του λέγει:
«Αββά, εγώ πολύ και τρώω ανά επτά ημέρες.
Κάνω και διάφορες άλλες

Έχω αποστηθίσει τη Πάλαια και Καινή Διαθήκη. Τί μου υπολείπεται
ακόμη να πράξω, ώστε να φθάσω στην τελειότητα;»
Ο σοφός γέροντας της λέει:

-Παιδί μου, όταν κανείς σε βρίσει, σε χλευάσει, σου φαίνεται
μέσα σου σαν να σε επαινεί;
-Όχι.
-Όταν σε επαινεί κάποιος, σου φαίνεται
μέσα σου σαν να σε βρίζει;

-Όχι Αββά.
-Άντε παιδάκι μου πήγαινε, λέει, και τίποτα
δεν έχεις κάνει μέχρι τώρα.»

 tilegrafima.gr