Αληθινοί θεολόγοι

Loading...


Αληθινοί στην είναι εκείνοι που μισούν τον εαυτό τους (τα τους).

Αν δεν μισήσει κανείς τον εαυτό του έως θανάτου, δεν μπορεί να είναι μαθητής του Χριστού και διδάσκαλος του λαού.