Άγιος Μάρκος ο Ασκητής: Όταν θέλεις να βρεις λύση σε κάποιο πρόβλημά σου…

Όταν θέλεις να βρεις λύση σε κάποιο περίπλοκο πρόβλημα σου, ψάξε γι’ αυτό, τι αρέσει στο Θεό και θα βρεις την ωφέλιμη λύση του.

Μην προσπαθείς να λύσεις κάποιο δύσκολο πρόβλημα με την φιλονεικία, αλλά με τα μέσα που επιβάλλει ο πνευματικός νόμος, δηλαδή με την υπομονή, την προσευχή και την απλότητα της ελπίδας.